Man-Lør: 8:00 - 21:00

GRUNDIG VASK AV TAKSTEIN

Hver eneste dag er taket ditt utsatt for slitasje fra vann, vind, snø, is, sur nedbør, alger og mose. Dette fører selvsagt til at taket slites. Spesielt gjør vekst av alger og mose at taket holder på fukt, og dermed blir taksteinen gjennom vinteren utsatt for frostsprengning.
Etter som tiden går, blir taksteinen derfor tynnere og tynnere. Ved skader eller slitasje er det ganske vanlig at man velger å skifte hele taket, og for de aller fleste er dette en stor økonomisk utfordring.

Høytrykkvask av hele taket. Alt av mose, alger og skitt fjernes.

Takrenner og nedløp rengjøres også

Taket trenger vedlikehold som alt annet. Vask og rens kan være en løsning.
Derfor anbefaler vi våre tjenester. Vi spyler vekk mosen med høytrykk. Vi bruker et spesielt vaskemiddel avhengig av type tak. Etterpå har vi på et desinfiserende middel som dreper alger og mose. De aktive ingrediensene fjerner mikroorganismene fullstendig.  

Firmaet bruker en rensevogn spesielt til tak. Denne gir en dyprensende effekt. Behandlingen kan brukes på ulike typer tak som skifer, decra, betong, teglstein, ståltak, shingel og takpapp. Vi dekker til terrasser, plener, balkonger, blomsterbed og hageganger rundt huset før vasking. Etterpå fjerner og rydder vi moser, alger og annet smuss og samler det i sekker.

I forbindelse med rensing av taket bør takrennene også renses. Selv om du ikke har mose på taket, kan det være lurt å sjekke takrennene. Er takrennene tette eller gjengrodde, bør de renses. Vi kan rense takrennene uavhengig av om taket renses, hvis det er ønskelig.

Taket kontrolleres for synlige sprekker og skader.

Vi utfører gratis befaring.

Følgelig er det viktig med vask og impregnering av tak!